Watertoren GM-site

Inleiding

De vroegere Opel fabrieken hadden hun eigen watertoren. Bij de reconversie van de GM-Opel site te Antwerpen diende de centrale watertoren ontmanteld te worden.

Uitvoering: maart 2020

Aard van het project

Om de ontmanteling eenvoudiger te maken werd geopteerd een springlading aan de basis van de toren te plaatsen zodanig dat deze zou kantelen.

Wij hebben hierin de grootte van de openingen en de plaats van de snijladingen bepaald zodanig dat de toren op de juiste plaats viel.

Bouwheer en projectregie

Naam: /
Adres: Noorderlaan, Antwerpen
Contactpersoon: /

Architect

Naam: /
Adres: /

Algemeen aannemer

Naam: Wolf expert – ADHD (Dhr. Herman Daelman)
Locatie: Nieuwbaan 83, 9280 Lebbeke