Berekeningen

Stabiliteit is het fundament van een gebouw.

Het doel van Stabilis Ingenieursbureau is bouwheren in woord en daad bij te staan in hun bouwproces, meer in het bijzonder in het onderdeel “Stabiliteit”.

Elk project wordt doorgerekend. Voor de berekeningen gebruiken wij hoofdzakelijk rekensoftware van Buildsoft. Deze software wordt regelmatig geüpdatet, zodanig dat wij steeds met de meest recente versies werken. De berekeningen worden door burgerlijk ingenieurs uitgevoerd.

Sterkte & Stijfheid zijn essentiële onderdelen van de stabiliteitsstudies. Sterkte is essentieel om overduidelijke reden. Ook stijfheid is essentieel. Stijfheid behelst onder andere de doorbuiging van de elementen. Als balken of platen te fel doorbuigen zullen deuren knellen, muren scheuren, ramen breken, … . Daarom is het belangrijk de vervormingen te controleren. Vervorming is trouwens vaak maatgevender als sterkte.

Beton

Beton is een zeer vaak gebruikt bouwmateriaal. Het is een mengsel van cement, grind en zand. Door de toevoeging van water ontstaat er een chemische reactie tussen het cement en het water, waardoor het uithard en zijn sterkte krijgt. Eén van de grootste voordelen van beton is dat het in alle vormen gegoten kan worden, waardoor het zeer flexibel is.
 
Beton is een drukvast materiaal, dat echter geen trek kan opnemen. Dit is de reden dat men beton wapent met staal.
Beton wordt ook meer en meer duurzaam gerecycleerd en als granulaat hergebuikt ni nieuw beton.

Hout

Hout wordt terug meer en meer gebruikt als structureel bouwmateriaal. Het heeft verschillende voordelen ten opzichte van de traditionele bouwmaterialen.
 
Houten structuren zijn zeer licht in vergelijking met gelijkaardige oplossingen in beton of staal en bijkomend is hout zeer brand bestendig. Hiermee wil ik zeggen, structureel hout behoudt haar sterkte tijdens een brand. Het zal pas bezwijken als de maatgevende sectie van de houten structuur opgebrand is. Dit in tegenstelling met beton en staal.
 
Bij beton en staal zal de structuur bezwijken als deze een bepaalde temperatuur bereikt.

Staal

Stalen structuren zijn over het algemeen, slank in vergelijking met beton. Veel stalen structuren kunnen in een atelier voorbereid worden en op de werf gemonteerd worden. Dit versneld het bouwproces op de werf. Uiteraard dient dit wel zeer goed voorbereid te worden

Metselwerk

Traditioneel metselwerk bestaat uit stenen in gebakken aarde.
Dit heeft uitstekende eigenschappen, zowel naar draagvermogen, als op bouwfysisch vlak.
 
Eurocode 6 geeft ons rekenregels om de veelzijdigheid van metselwerk maximaal te gebruiken.
Buiten traditioneel metselwerk met bakstenen en mortel, bestaat er ook metselwerk in cellenbeton, gewoon betonblokken, kalkzandsteen, alles gelijmd of gemorteld.
 
Deze verschillende soorten metselwerk hebben allen hun specifieke voor- en nadelen.

Trots op onze projecten

Bekijk hieronder enkele van onze recente en indrukwekkende gerealiseerde projecten waar we trots op zijn.

Deze projecten vertegenwoordigen onze toewijding aan kwaliteit, vakmanschap en innovatie. Van architectonische hoogstandjes tot duurzame infrastructuur, elk project is zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd om aan de hoogste normen te voldoen. Laat je inspireren door de diversiteit en het vakmanschap van onze gerealiseerde projecten.